Zespół Organizacyjny

Szef zespołu: pwd. Dagmara Kamrowska

tel.: 609 891 417
email: dagmara.kamrowska@zhp.net.pl

Skład zespołu: 
phm. Daria Krasoń
phm. Adam Mroczek
phm. Tomasz Damps
phm. Jakub Juszczak
pwd. Grzegorz Jasiński
pwd. Oskar Kłosowski
pwd. Dawid Stańczykowski
pwd. Edyta Cegłowska
dh Karol Wójcik

Zakres obowiązków: 
- Organizacja przedsięwzięć charytatywnych
- Koordynacja udziału harcerzy na uroczystościach państwowych 
- Utrzymywanie porządku w magazynie hufca oraz sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem sprzętu należącego do hufca 
- Przygotowywanie tematycznych wystrojów hufca 
- Koordynacja zaplecza logistycznego hufca - zapewnienie niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych

 

Czwartek, 1 marca 2018 godz. 12:48 | Hufiec Lębork | Odsłony: 322