Składki członkowskie

Wysokość składki dla osób z przydziałem do Hufca ZHP Lębork wynosi 6 zł miesięcznie (18 za kwartał).

NA CO SKŁADKI SĄ PRZEZNACZANE?

z części należnej dla drużyn – głównie na zakup materiałów programowych na zbiórki
z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną
z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną.

Jednak składka to nie tylko pieniądze pozwalające na utrzymanie organizacji i umożliwiające zakup niezbędny materiałów. To także pieniądze na ubezpieczenie harcerzy i instruktorów podczas zajęć (zbiórek i rajdów) przez cały rok kalendarzowy.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY SKŁADKI?

Składki można wpłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub za cały rok. Zuchy i harcerze płacą składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu.

Składki można wpłacać gotówką w hufcu lub na rachunek bankowy (numer rachunku: 76 1240 5400 1111 0010 6448 0931 - Bank PeKaO S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Wszelkich informacje w sprawie składek udziela komendant hufca: lebork@zhp.pl

Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 maja 2013 r.
w sprawie podstawowej składki członkowskiej

Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 4 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień

Niedziela, 7 stycznia 2018 godz. 22:56 | Hufiec Lębork | Odsłony: 3763