Turniej SUDOKU

 Inicjatywa HKS ”Dęby” Lębork w ramach projektu ASOS ZHP „Z przeszłości w przyszłość”                                                                                                    

„Jesienny Konkurs SUDOKU dla Seniorów”     20.10.2016

  ( krok po kroku)                                            
• Zaczęliśmy od zbiórki Kręgu, która między innymi pozwoliła nam zapoznać się ze szczegółami przedstawionymi w złożonym wniosku, wyznaczone zostały Patrole Zadaniowe i zakres ich czynności oraz wybrani Dowódcy tych patroli. Postanowiliśmy zrealizować tą  inicjatywę elementami metodyki harcerskiej i przekonać się, czy nasze możliwości i umiejętności wystarczą, aby razem i współodpowiedzialnie podjąć i wykonać to zadanie
• nasze starania o lokalizację spotkały się z życzliwą aprobatą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, okazało się że seniorzy w tym środowisku, są rozumiani i w miarę możliwości –ich sprawy załatwiane są pozytywnie
• przygotowane plakaty ogłoszeniowe w formacie A3 zostały rozmieszczone w miejscach najbardziej wyeksponowanych, zamieszczone w prasie lokalnej ogłoszenie również ,,zadziałało” korzystnie, indywidualne kontakty także – w rezultacie zgłosiło się do konkursu 14 osób, uznajemy to za sukces
• kolejna odprawa Dowódców Patroli (11.10.br) uszczegółowiła plan działania, podsumowaliśmy osiągnięcia i porażki, ustaliliśmy wydatki we wszystkich kategoriach zakupów, uczestniczył w odprawie i rozwiewał nasze wątpliwości- pozyskany do współpracy i prowadzenia konkursu – Jan Przychoda, doskonale znający zasady i regulaminy dotyczące SUDOKU
• świadomi co nas czeka – przystąpiliśmy do kolejnego etapu przygotowań,       wiadomość o konkursie rozchodziła się w coraz większych kręgach, zwłaszcza wśród  nauczycieli, a lista Druha Jana ( zgodził się przyjmować zgłoszenia na swój telefon), rosła z każdym dniem
• Wreszcie opracowany ramowy scenariusz  wysłany został wszystkim członkom Kręgu, a także wraz z dołączonym zaproszeniem – dostarczony gościom specjalnym ( prezes SM, przedstawiciel Ratusza, Komendant Hufca)
• drukujemy dyplomy i podziękowania,  Patrol odpowiedzialny za przygotowanie sali- stara się o  bardzo dużych rozmiarów plakat graficzny na ścianę powstają elementy dekoracji z akcentami jesiennej pory roku gromadzimy odpowiedni sprzęt i akcesoria. Wreszcie  R E A L I Z A C J A   jesteśmy umundurowani   bardzo aktywni i zaangażowani, wszystko przebiega zgodnie z planem

• zaskakuje nas i bardzo cieszy zainteresowanie KONKURSEM osób towarzyszących  przybyli w celu tzw. kibicowania uczestnikom, zadeklarowali chęć poznania tej formy rozrywki umysłowej -  p r z e c i e ż   o   t o   n a m   c h o d z i ł o
udało nam się stworzyć sympatyczną atmosferę, do śpiewania nie trzeba było nikogo zachęcać, miło było usłyszeć, że harcerskie obrzędy i zwyczaje budzą pozytywne emocje i pozostają w pamięci, niemal wszyscy zadeklarowali chęć udziału w innych tego typu inicjatywach
                                           opr. phm. Grażyna Gałek
                                           foto. dh. Jadwiga Szczepańska, hm. Brunon Szczepański
 

 

Środa, 16 listopada 2016 godz. 22:02 | Hufiec Lębork | Odsłony: 432