Tak nie dawno zaczęliśmy budować nasz dom...

Tak nie dawno zaczęliśmy budować nasz dom „ Harcerski Krąg Seniorów „ Dęby” a tu już minęło 15 lat. Krąg seniorów budowaliśmy według sentencji, że „Dom się buduję mądrością a roztropnością umacnia”. Praca nasza skupia się według programu ustalonego przez Radę kręgu i zatwierdzona przez wszystkich członków. Rada Kręgu przedstawia się następująco:

Przewodniczący harcmistrz Jan Mrugasiewicz

Z-ca przewodniczącego harcmistrz Ryszard Wittlieb

Kwatermistrz harcmistrz Elżbieta Wiktorowicz – Czapla

Kronikarz podharcmistrz Wiesława Kondracka

Skarbnik tropicielka Irena Naczk

My seniorzy harcerscy nie poddajemy się schorzeniu „ trzeciego wieku” i w dniu 31 sierpnia 2013 roku spotkaliśmy się w miejscowości Mikorowo w Gminie Czarna Dąbrówka na uroczystej zbiórce z okazji 15 lat istnienia harcerskiego kręgu seniorów przy Komendzie Hufca ZHP w Lęborku. Na zbiórkę stawiło się 29 członków kręgu oraz zaproszone władze powiatu lęborskiego w osobie Pana Starosty Wiktora Tyburskiego, Burmistrza miasta Lęborka Pana Witolda Namyślaka, z-cy burmistrza Pani Alicji Zajączkowskiej, wójta gminy Czarna Dąbrówka Pana Klasy oraz komendanta Kręgów skupionych w Gdańskiej Chorągwi ZHP druha harcmistrza Bogdana Radysa, były komendant Hufca hm Krzysztof Siwka no i oczywiście komendant Hufca harcmistrz Konrad Chmiel. Zbiórka już drugi raz /pierwsza na 10 lecie, posadziliśmy pamiątkowy dąb/ odbyła się na posesji druhny harcmistrz Elżbiety Wiktorowicz Czapla.

A w programie mieliśmy; Wystawę fotograficzną z działalności kręgu, kroniki kręgu, które z powodzeniem prowadzi druhna podharcmistrz Wiesława Kondracka, mszę świętą w kościele parafialnym w Mikorowie, wspólny obiad w gospodarstwie agroturystycznym. Po tych atrakcjach odbył się uroczysty apel wraz z odczytaniem rozkazu przewodniczącego kręgu. Apel w asyście zaproszonych gości poprowadził hm Ryszard Wittlieb, Zaproszeni goście z życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz młodzieży przekazali nam swoje dobre słowo, które dla nas „ Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła i lekiem dla ciała”. Po apelu odbyło się ognisko tematyczne związane z 15 leciem kręgu, które z powodzeniem poprowadziła druhna harcmistrz Celina Szczepańska, podczas ogniska również wspominaliśmy naszych przyjaciół, którzy odeszli do Pana na wieczną wartę. Po ognisku dla wszystkich zebranych na uroczystej zbiórce miejscowy zespół folklorystyczny dał nam pokaz swych możliwości a my nagradzaliśmy ich brawami oraz okrzykami harcerskimi.

Jako seniorzy harcerscy realizujemy nasze zadania postawione nam przez Radę Kręgu. Spotykamy się regularnie, co dwa miesiące w harcówce na zbiórkach oczywiście w mundurach, na których umacniamy tradycje harcerskie dotyczące obrzędowości i tradycji harcerskiej. Co rocznie dwa razy w roku w czerwcu i wrześniu odpoczywamy w Stanicy Harcerskiej „ Róża Wiatrów w Szklanej Hucie k. Choczewa. Są to niezapomniane chwile spędzone przy ognisku, gawędzie i śpiewie. Wiosną od wielu lat organizujemy turnusy rehabilitacyjne w Połczynie Zdroju. W ramach integracji z innymi kręgami w kraju udział… biorą również członkowie innych kręgów a sprawą zajmuje się osobiście dh hm Jan Mrugasiewicz. Bierzemy czynny udział w Imprezach ogólnopolskich jak złazy seniorów, rajdy „Rodło”, Światełko pokoju i wielu innych organizowanych przez władze centralne, Chorągiew, Hufiec.

Pracujemy z myślą, że pozostawimy młodym pokoleniom wiedzę z historii i tradycji harcerskiej. Wydaliśmy wiele publikacji między innymi:

1.    Historia harcerstwa polskiego na ziemi lęborskiej w latach 1945 – 1949 i 1956 – 1965 autorstwa hm. Ryszarda Wittlieb,
2.    Historia harcerstwa w Łebie w latach 1945 – 1965 autor hm. Ryszard Wittlieb
3.    Lęborskie harcerki lat 1945 – 1949 autorstwa Dh pwd. Doni Chmielewskiej, pwd. Niny Kosińskiej, Wiesławy Bąk
4.    Obozy, Kursy Hufca Lębork w latach 1945 – 1949 autor pwd. Donia Chmielewska

W ciągu tych 15 lat spotkaliśmy się z ciekawymi ludźmi goszcząc na zbiórkach ; druhnę phm. Wandę Skonieczną pierwszą hufcową Żeńskiego hufca ZHP w Lęborku w latach 1945 -1949

Dh phm. Stanisław Serafiński / mieszkający na stałe w USA/ były pierwszy hufcowy Hufca męskiego w Lęborku w latach 1945 -1949. Spotkanie odbyło się na „Darze Pomorza” dzięki druhowi profesorowi Bolesławowi Mazurkiewiczowi – honorowemu członkowi naszego kręgu / był w młodości harcerzem w Hufcu Lębork/.

Tak po trosze o naszej działalności materiały zebrał i opisał hm. Ryszard Wittlieb

 

Wtorek, 28 lipca 2015 godz. 09:04 | Hufiec Lębork | Odsłony: 724