Świąteczno-Noworoczna Zbiórka HKS „Dęby” z Lęborka

Świąteczno-Noworoczna Zbiórka HKS „Dęby” z Lęborka

W dniu 13 stycznia 2015 roku harcerski Krąg Seniorów „Dęby” przy Komendzie Hufca ZHP w Lęborku mottem „Jest ku świętości najprostszą drogą, kochać ludzi i pomagać im ze swej małej mocy, mimo słabości dzień po dniu jak tylko można, ze wszystkich sił, służyć Ojczyźnie i Bogu” spotkał się na Świątecznej zbiórce Noworocznej.

Zbiórkę rozpoczął dh hm. Ryszard Wittlieb informacją, że rozpoczynamy rok 2015 rokiem dla nas szczególnym – rokiem 70 lecia powstania harcerstwa na ziemi lęborskiej. Na zbiórkę stawili się nasi członkowie zamieszkali poza Lęborkiem min. z Gdańska, Sopotu no i z Lęborka oraz okolic powiatu lęborskiego.

Wśród zaproszonych gości w zbiórce uczestniczyli: Pan Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka, Pani Alicja Zajączkowska z-ca Burmistrza, Kierownik Wydział Seniorów i Starszyzny harcerskiej GK ZHP hm. Bogdan Radys, Kierownik referatu Seniorów i Starszyzny harcerskiej przy Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa hm. Edwarda Serszeń-Konderla, Komendant Hufca ZHP w Lęborku hm. Konrad Chmiel oraz przedstawicielka zaprzyjaźnionego kręgu „ Korzenie” z Gdańska phm. Jadwiga Radys.

Po części oficjalnej zbiórkę poprowadziła dh hm Adela Górna, która przygotowała ją wraz z mężem dh. Ryszardem Górnym, który podczas zbiórki wystąpił jako Mikołaj. Zbiórkę seniorom uświetniły dzieci z Parafii pw. Brata Św. Alberta Chmielowskiego w Mostach k. Lęborka pod kierownictwem Pani Lucyny Wrzesień przestawiając jasełka z Narodzenia Pańskiego. Za wspaniały występ serdecznie dziękujemy.

Wśród śpiewów i konsumpcji dań świątecznych oraz wypieczonych ciast /bardzo smacznych/ przez nasze Seniorki: hm. Haliny Wiśniewskiej, phm. Grażyny Gałek, sam. Zofii Karkocha i Danuty Karbowiak nastąpiły rozmowy i życzenia zespołowe i indywidualne. Zbiórkę zakończono kręgiem dając sobie Bratnie słowo zapewniając bratnia pomoc…

Wszystko sfilmowała ekipa TV Kanał 6./ www.kanal6 / Ustalono termin następnej zbiórki na dzień 10 marca 2015 roku w lokalu KH ZHP.

Autor: tekst i foto: hm. Ryszard Wittlieb

Poniedziałek, 27 lipca 2015 godz. 16:00 | Hufiec Lębork | Odsłony: 713