Noworoczna zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniorów "Dęby"

Mam zaszczyt poinformować, że pierwsze spotkanie naszego Kręgu zaplanowaliśmy w  miejscu z tzw. nastrojową atmosferą czyli w Karczmie Rycerskiej. Okazało się, że był to bardzo dobry wybór, bo zupełny przypadek sprawił, że właśnie tam zawitał na posiłek z władzami Lęborka, dostojny  g o ś ć - ks. b i s k u p  diecezjalny Ryszard Kasyna. Nasz  h a r c e r s k i stół biesiadny, pieśń harcerska, a  także piękne instruktorskie mundury zachęciły ks. biskupa i zgodził się ,,przysiąść" z nami, obdzielić  d o b r y m  słowem i życzeniami, za co bardzo dziękujemy.

Naszą zbiórkę bardzo wzbogacili młodzi artyści: świetny akordeonista Tomek Spoczyński grał jak z nut. Mimo młodego wieku już rozsławiał Lębork, a wiele jeszcze przed nim... Jego fantastyczną grę podziwialiśmy długo.

Piękny recital kolęd i pastorałek zaprezentowało nam Trio z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku – występ ten był balsam dla zmysłów.

Dzięki temu wszyscy czuliśmy się  u r o c z y ś c i e   i  a r t y s t y c z n i e. BRAWO!

Władzom naszego miasta za spontaniczność  d z i e k u j e m y!
 
Na zakończenie chciałabym podziękować hm. Elżbiecie Wiktorowicz-Czapla za zorganizowanie naszego spotkania.
 
tekst: phm. Grażyna Gałek
 

Czwartek, 21 stycznia 2016 godz. 12:58 | Hufiec Lębork | Odsłony: 639