Lutowa Zbiórka HKS "Dęby"

W dniu 7 lutego 2012 roku odbyła się zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniorów „ Dęby” przy Komendzie Hufca ZHP w Lęborku. Miejscem zbiórki był Dom harcerza Komendy Hufca. Na zbiórkę stawiło się 20 seniorek i seniorów. Jako punkt 1 zbiórki było przyjęcie w szeregi kręgu nowej kandydatki druhny Grażyny Ramczyk, dawniej czynnej harcerki i instruktorki. Po zaakceptowaniu wniosku przystąpiono do omawiania zadań wyznaczonych dla kręgu na Rok 2012, których nazbierało się nie mało. Każde omówione zadanie zostało zaakceptowane zaśpiewaniem piosenki harcerskiej. Jednym z ważniejszych zadań jest udział w Rajdzie Rodło oraz Złazie Seniorów w Łodzi.  Nie zabraknie zadań i imprez wewnętrznych, którymi są między innymi dwa biwaki kręgu w Stanicy „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie ( czerwiec i wrzesień). Aby sprostać wszystkim przyjętym zadaniom w kwietniu krąg organizuje dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Sanatorium w Połczynie Zdroju a nabyte tam siły dodadzą animuszu do realizacji zadań. Zbiórkę zakończono kręgiem obiecując sobie wzajemną pomoc.

Autor: tekst i foto - hm. Ryszard Wittlieb

Wtorek, 28 lipca 2015 godz. 09:09 | Hufiec Lębork | Odsłony: 626