Biwak Kręgu na pożegnanie lata

Na zaplanowany biwak kręgu seniorów ”Dęby” w dniach 31.08÷02.09.2012 zjechali seniorzy kręgu z różnych stron do Stanicy Harcerskiej” Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie. W programie biwaku tradycyjnie znalazł się czas na prace na rzecz stanicy - tym razem reperowaliśmy materace /łatając dziury itp./

Za wykonaną pracę z-ca Komendanta Hufca, phm. Adam Mroczek, podziękował seniorom doceniając włożony trud w doprowadzanie uszkodzonych materacy do stanu używalności.

Wieczorem w sobotę druhny hm. Danuta Spoczyńska i hm.Halina Wiśniewska poprowadziły ognisko tematyczne związane z walką wyzwoleńczą o wolność dla naszej Ojczyzny. W pa-mięci naszej pozostały wspomnienia o harcerzach, którzy zginęli walcząc z okupantem w czasie II wojny światowej, a w dowód pamięci zapalono trzy znicze, które postawili pod brzozą przewodniczący kręgu hm Jan Mrugasiewicz i dwie zuchny /wnuczki naszych seniorek, uczestniczące z babciami w biwaku/. Ognisko przygotowano i poprowadzono na najwyż-szym poziomie. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i harcerskie z tamtych lat, były wzruszenia i wspomnienia tych trudnych czasów. Ognisko tradycyjnie zakończyliśmy kręgiem.

Po obrzędowym zakończeniu ogniska pozostaliśmy przy ogniu wspominając jak to dawniej budowaliśmy stanicę, w której dzisiaj jesteśmy.

Niedziela była czasem do dyspozycji uczestników biwaku, prócz krótkiej chwili na apel mun-durowy, podczas którego odczytano rozkaz Przewodniczącego Kręgu.  Po apelu wybraliśmy się na grzybobranie.

Po obiedzie krąg pożegnalny i ok.16:00 rozjechaliśmy się do swoich miejsc zamieszkania z żalem, że tak krótko trwał pobyt wśród niezatrutych lasów i wspaniałej atmosfery przyjaźni i braterstwa.

Autor: tekst: hm. R. Wittlieb, foto: hm. R. Wittlieb i hm. J. Mrugasiewicz

 

Wtorek, 28 lipca 2015 godz. 09:59 | Hufiec Lębork | Odsłony: 670