78 Strzebielińska GZ

 78 Strzebielińska Gromada Zuchowa "Przyjaciele Harrego Pottera"

Teren działania: gm. Łęczyce, pow. wejherowski

Drużynowa: HO Magdalena Laskowska

e-mail: 78sgz.lebork@zhp.net.pl

Piątek, 22 grudnia 2017 godz. 15:55 | Hufiec Lębork | Odsłony: 658