70 Strzebielińska GZ

70 Strzebielińska Gromada Zuchowa "Przyjaciele Harrego Pottera"

Teren działania: gm. Łęczyce, pow. wejherowski

Drużynowa: phm. Irena Lubocka HO

e-mail: 70sgz.lebork@zhp.net.pl

Piątek, 22 grudnia 2017 godz. 15:54 | Hufiec Lębork | Odsłony: 665