70 Strzebielińska GZ

70 Strzebielińska Gromada Zuchowa "Przyjaciele Harrego Pottera"

teren działania: gm. Łęczyce, pow. wejherowski

drużynowa: phm. Irena Lubocka HO

e-mail: 70sgz.lebork@zhp.net.pl

Środa, 17 lutego 2016 godz. 20:51 | Hufiec Lębork | Odsłony: 488