13 Strzebielińska WDSH

13 Strzebielińska Wodna Drużyna Starszoharcerska

Teren działania: gm. Łęczyce, pow. wejherowski

Drużynowa: pwd. Agata Lubocka HO

e-mail: 13swdsh.lebork@grupy.zhp.net.pl

Piątek, 22 grudnia 2017 godz. 15:51 | Hufiec Lębork | Odsłony: 676