13 Strzebielińska WDSH

13 Strzebielińska Wodna Drużyna Starszoharcerska

teren działania: gm. Łęczyce, pow. wejherowski

drużynowa: pwd. Agata Lubocka HO

e-mail: 13swdsh.lebork@grupy.zhp.net.pl

Środa, 17 lutego 2016 godz. 20:50 | Hufiec Lębork | Odsłony: 514