Hufiec ZHP Lębork

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Lębork im. Polskich Olimpijczyków
­

Korespondencję prosimy kierować na adres:

ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork
Skrytka Pocztowa Nr 197
84-300 Lębork

tel.605 990 950
e-mail: lebork@zhp.pl

miejsce działania: Powiat Lęborski

Kontakt do członków komendy podany jest w zakładce Struktura.

Godziny pracy biura Komendy Hufca:
Poniedziałek 17 - 19
Wtorek 9 - 17
Środa 9 - 17
Czwartek 17 - 19
 

NIP 583-296-90-85, REGON 220377562, KRS 0000273799

nr rachunku bankowego: 76 1240 5400 1111 0010 6448 0931 – Bank PeKaO S.A.

Wpłaty DSCZ za udział w formach HALiZ prosimy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

33 1240 5400 1111 0010 6872 4000 - BANK PeKAO S.A.

ZHP jest Organizacją Pożytku Publicznego 

 

Czwartek, 8 marca 2018 godz. 20:01 | Hufiec Lębork | Odsłony: 4603