Zespół Kadry Kształcącej

Szef zespołu: pwd. Aleksandra Piwka
tel.:
email:

Skład zespołu: 
pwd. Anna Czaja
pwd. Alicja Wiertel 
pwd. Zuzanna Zarzeczna

Zakres obowiązków: 
- Stworzenie planu kształcenia na podstawie analizy potrzeb jednostek 
- Współpraca z Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami działającymi w hufcu, w celu wspierania indywidualnego      rozwoju kadry w Hufcu
- Wsparcie KH w budowaniu wspólnoty instruktorów za pomocą organizacji wspólnych szkoleń, warsztatów dla kadry hufca
- Współorganizacja KPWD wraz z MZKK 
- Organizacja kursów zastępowych i innych warsztatów wynikających z potrzeb jednostek
- Organizacja warsztatów dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie
- Współpraca z ZKK z Chorągwi Gdańskiej

 

Sobota, 9 czerwca 2018 godz. 18:23 | Hufiec Lębork | Odsłony: 294