Komisje i zespoły

Komisja Stopni Instruktorskich

Na swoich regularnych spotkaniach otwiera i zamyka próby na stopnie instruktorskie przewodniczki/przewodnika i podharcmistrzyni/podharcmistrza. Prowadzi szkolenia opiekunów prób instruktorskich.

Zespół Kadr Kształcącej

Organizuje cykl warsztatów śródrocznych dla kadry hufca, od kilku lat jest organizatorem Kursów Rad Drużyn połączonych z kursem narciarskim w górach. Motywuje instruktorów do podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy członkowie ZKK posiadają odznaki Kadry Kształcącej.

Zapraszamy na stronę z materiałami pomocnymi w kształceniu: http://www.mak.zhp.pl/bank/

Zespół Wychowania Gospodarczego (ZWG)

Zespół powołany w grudniu 2001 roku. Jego zadaniem jest organizowanie szkoleń dla kawiarenek, praca na stanicy w Szklanej Hucie. Zespół przygotowuje coroczną ofertę programową dla biwaków organizowanych w Szklanej Hucie, opracował ponadto przewodnik po okolicach bazy.

Instruktor ds. zagranicy

Upowszechnia organizacje skautowe. Pomaga harcerzom i instruktorom w służbie wolontariackiej w ośrodkach skautowych. Pomaga drużyną w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami skautowymi.

 

Poniedziałek, 27 lipca 2015 godz. 09:37 | Hufiec Lębork | Odsłony: 2227