Zjazd Zwykły Hufca ZHP Lębork

W sobotę, 9 listopada 2019 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Lębork w celu podsumowania 4-letniej kadencji ustępującej władzy oraz wyboru nowych władz hufca. Zjazd odbył się w nowej siedzibie hufca, w dawnej „resursie”. Podczas zjazdu oprócz sprawozdań był również czas na podziękowania. Każdy członek komendy otrzymał podziękowania od Starosty Powiatu Lęborskiego pani Alicji Zajączkowskiej oraz od Burmistrza Miasta Lęborka Pana Witolda Namyślaka. Pan Burmistrz w podziękowaniu napisał: „Jestem pełen uznania dla zaangażowania harcerzy w społecznym życiu naszego miasta, dla statusu, ajki wypracowali sobie przez lata wśród społeczności lokalnej …”

W skład komendy hufca na lata 2019-2023 zostali wybrani druhny i druhowie:
phm. Agnieszka Stenka – komendantka hufca
hm. Konrad Chmiel – skarbnik hufca
pwd. Bartosz Filipów – zastępca komendatki hufca ds. programu
pwd. Aleksandra Piwka – członkini komendy ds. kształcenia
pwd. Aleksandra Wicka – członkini komendy ds. pracy z kadrą

Została wybrana również Komisja Rewizyjna w składzie:

pwd. Dagmara Kamrowska- przewodnicząca
pwd. Grzegorz Jasiński – zastępca przewodniczącej
pwd. Oskar Kłosowski – sekretarz

Gratulujemy nowo wybranym władzom. Zjazd Hufca zakończył się zgodnie z tradycją harcerską, puszczeniem bratniej iskierki.